O rezorte a kempe

Hotel Lastura Lastura je 4*apartmanovy rodinný hotel s reštauráciou ala kart. Kemp Dubac je v správe hotela a hosťom kempu je k dispozícii pláž a areál hotela rovnako ako hosťom hotela. Ponúka bazén, fitness miestnosť, saunu, masážne. (Okrem masáží, ktoré sa platia extra, je všetko zdarma k dispozícii aj pre hostí kempu). Masáže sú na […]

HRANIČNÁ PORUCHA OSOBNOSTI (borderline syndróm)

Tiež definovaná ako emočne nestabilná porucha osobnosti, je typická dlhotrvajúcimi výkyvmi prežívania emócií a správania. Klienti trpia pocitmi prázdnoty, majú výraznú ambivalenciu sami voči sebe, svojim pocitom, plánom, preferenciám. Výrazný je sklon k rizikovému správaniu, sebapoškodzovaniu. Pričiny  nie sú jednoznačné, ale zväčša ide o zmes genetickej predispozície a faktorov emočne nestabilných vzťahov s rodičmi v […]