Záťažové pomôcky

Záťažové terapeutické pomôcky môžu používať deti, mladiství, dospelí klienti, ale aj seniori. Sú efektívnym, bezpečným nemedikamentóznym nástrojom na zlepšenie kvality spánku, upokojenia a relaxácie. Je možné využívať ich v rámci terapeutickej intervencie s klientom (napr. v rámci terapie senzorickej integrácie, alebo bazálnej stimulácie), klient ich však môže využívať aj v domácom prostredí.

 

zaťažové deky