SANZARU

Zmyslové systémy nášho tela sú základnými vstupmi vnímania sveta okolo nás, poskytujú nám informácie, na ktorých základe náš mozog vyhodnocuje, interpretuje, prepája a spracováva informácie. Vyššie mozgové funkcie – kognitívne myslenie- potrebuje vstupy zo zmyslových orgánov, aby mohlo interagovať so svetom.

Ak nám naše zmysly poskytujú skreslené informácie, alebo ak náš mozog tieto informácie nesprávne interpretuje, stojí nás všetko čo robíme viacej energie, ľahšie sa unavíme, sme ľahko predrážditeľní a pri záťaži narážame na hranice našich síl. V prípade detí, ktoré majú takéto ťažkosti a ešte nemajú osvojené kompenzačné mechanizmy, sa môžu prejavovať poruchy reči, poruchy sústredenia, pozornosti (ADD), hyperaktivita (ADHD), poruchy učenia a mnohé iné.

Všetky ťažkosti, ktoré nám naše telo signalizuje v podobe oslabení, porúch, alebo chorôb, môžeme vnímať pozitívne, alebo negatívne. Ak na ne nahliadame negatívne a snažíme sa ich potlačiť, často sú naše pokusy o zmenu málo úspešné, alebo sa ťažkosti presunú len niekam inam, do inej podoby, do inej časti tela, do iného zdravotného problému. Ak sme však ochotní byť v kontakte sami so sebou a v ťažkostiach, ktoré zažívame vidieť odkaz nášho vlastného tela, tak máme podstatne lepšie šance docieliť udržateľnú zmenu k lepšiemu.

Tri múdre opice, nazývané aj SANZARU, z ktorých si jedna zakrýva oči, druhá uši a tretia ústa, sú symbolom snahy nevidieť zlo, nepočuť zlo a nehovoriť zlo. V tejto symbolike sa zároveň skrýva aj systemický pohľad na rovinu pôvodu ťažkostí, ktoré znemožňujú vidieť, čo nemá byť videné, počuť, čo nechce byť počuté a hovoriť, čo nechce byť vypovedané.

V zmysle tohto posolstva je snahou SANZARU hľadať príčiny za oslabeniami a ťažkosťami zmyslového vnímania a to v ich komplexnosti, vzájomnej interakcii a s náhľadom cez viaceré roviny. Naše telo je zrkadlo a ukazuje nám navonok procesy, ktoré sa dejú vo vnútri. Naše psychické rozpoloženie, prežívanie emócií, vzťahy s ľuďmi okolo nás, bloky, ktoré so sebou nesieme, miera každodennej fyzickej a psychickej záťaže ale tiež oddychu a relaxácie, uvoľnenia a radosti zo života, ktorú si doprajeme, to všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú náš zdravotný stav.

SANZARU prostreníctvom pokrokových vedecky podložených metód kraniosakrálnej terapie, neurofeedbacku, sluchovej stimulácie, zrakovej stimulácie a záťažovými pomôckami skúma príčiny ťažkostí a stimuluje zmyslové funkcie a funkcie mozgu a neinvazívnymi spôsobomi terapie umožňuje mozgu a telu zefektívniť jeho fungovanie.