Pre koho sú určené záťažové pomôcky

Záťažové pomôcky sú vhodné pre deti (od 3 rokov), teenagerov, dospelých, ale aj pre seniorov. Odporúčané sú pre širokú paletu ochorení a ťažkostí, ktoré majú spoločného menovateľa v potrebe stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom teda v stimulácii proprioceptívneho  a taktilného systému. Táto stimulácia vedie k zvýšeniu tvorby neurotransmiterov, ktoré sa podieľajú na tvorbe emočnej rovnováhy, zlepšovaní pozornosti, ale aj na relaxácii a regulácii hlbokého spánku. Proprioceptívny systém sa tiež podieľa na integrácii ostatných zmyslových vnemov, pomáha nám teda vnímať a spracovávať podnety okolo nás.

Prehľad ťažkostí a ochorení, pri ktorých sú záťažové terapeutické pomôcky odporúčané:

Spoločnými primárnymi, alebo vedľajšími prejavmi sú ťažkosti ako:

 • úzkosť, strach, panika
 • stres
 • emočná nerovnováha, zmeny nálad
 • agresivita, autoagresívne prejavy
 • neistota, nepokoj, nekľud
 • poruchy spánku a zaspávania
 • poruchy senzorickej integrácie
 • psychická a fyzická únava
 • zvýšený svalový tonus
 • sebaupokojujúce kývavé pohyby
 • výrazná vyrušiteľnosť podnetmi z okolia

Ochorenia a poruchy, pri ktorých môžu záťažové pomôcky poskytnúť pomoc a úľavu:

ADHD/ADD – poruchy pozornosti a hyperaktivity>>

AGRESÍVNE prejavy správania>>

AGITÁCIA>>

ALZHEIMEROVA choroba>>

BOLESŤ>>

BIPOLÁRNA (maniodepresívna) porucha>>

DMO – Detská mozgová obrna>>

DOWNOV Syndróm>>

FAS/FASD – Fetálny Alkoholový Syndróm>>

FIBROMYALGIA>>

HRANIČNÁ PORUCHA OSOBNOSTI (borderline)>>

KOMPLEXNÁ TRAUMA>>

KŔČOVÉ STAVY

MENOPAUZA

OCD – Obsedanntno-kompulzívna porucha

PARKINSONOVA choroba

PTSD Post-Traumatická stresová porucha

PAS – Poruchy autistického spektra (detský autizmus, Aspergerov syndróm, desintegratívna porucha, Rettov syndróm, iné pervazívne vývinové poruchy)>>

Poruchy SENZORICKÉHO SPRACOVANIA

PORUCHY SPÁNKU a zaspávania>>

PORUCHA VZŤAHOVEJ VÄZBY

RAKOVINA

STRACH zo ZUBÁRA

Syndróm NEPOKOJNÝCH NÔH

TOURETTOV Syndróm

Traumatické ZRANENIA MOZGU

ÚZKOSTNÉ poruchy>>

WILLIAMSOV Syndróm