Typy záťažových pomôcok a ich použitie

Záťažové deky môžu byť používané aktívne, ako proprioceptívna záťaž, ktorú musí klient v rámci terapeutickej intervencie prekonať, premiestniť, zmeniť jej polohu a pod., alebo pasívne, kedy je záťažová deka polohovaná podľa potreby na telo klienta a vyvíja stimuláciu dotykom s hĺbkovým tlakom.

Záťažové deky môžu byť používané v bdelom stave aj v spánku. Pri osobách s telesnými obmedzeniami (malých deťoch, telesne postihnutých, nevládnych) je nutná opatrnosť a dohľad zodpovednej osoby pri používaní deky. Deka používaná na spánok (pasívne využitie) by mala zodpovedať kritériám odporúčanej maximálnej hmotnosti v závislosti od váhy klienta. 

Záťažové deky môžu byť používané v rôznych pozíciách:

v ľahu:

  • môže byť prikryté cele telo, pričom by hlava mala zostať voľná, alebo
  • môže byť prikrytá len tá časť tela, v ktorej klient pociťuje nepokoj (nohy, ruky, trup)

v sede:

  • deka môže prekrývať ramená a chrbát
  • deka môže prekrývať dolné v končatiny

Záťažová deka môže byť veľmi nápomocná napr. aj pri cestovaní. Záťažové deky môžu byť používané na upokojenie klienta, pričom je dôležité usilovať sa o prevenciu ešte v začiatku vznikajúceho nepokoja, neistoty, či úzkosti. Klientovi by mala byť záťažová deka ponúknutá, nikdy by nemala byť používaná proti jeho vôli, či nasilu. Záťažové deky nie sú vhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

Záťažové vankúše na kolená

Záťažové vankúše na kolená sú tvarom a spôsobom prešitia prispôsobené používaniu v sede. Využitie nájdu u detí pri nutnosti dlhšieho sedenia na jednom mieste, teda napr. pri učení sa v škole, alebo doma, alebo pri stolovaní.

Záťažové vankúše

Vyhotovenie záťažových vankúšov je možné v rôznych veľkostiach tvaroch a spracovaniach. Môžu byť prispôsobené, aby lepšie udržali polohovanie na tele, alebo voľne plnené, aby sa posilnil taktilný podnet a pri aktívnej hre sa podporila relaxácia.

Záťažové vrecúška

Záťažové vrecúška sú vhodnou terapeutickou pomôckou využiteľnou na diagnostiku, či intervenciu pri rôznych pohybových programoch ako: Senzorická integrácia, Bazálna stimulácia, INPP, BHRG a iné. Ak napr. klient niektorú časť tela nevníma dostatočne, môže sa na ňu upriamiť pozornosť položením záťažového vrecúška. Ak je zadaním pre klienta: „udrž hlavu v rovnakej polohe bez vychýlenia“, môže vrecúško položené na hlavu podporiť vnímanie zmien polohy hlavy. Ak sa klientovi nedarí udržať požadovanú pozíciu (ak telo samovoľne z pozície uniká), dá sa záťažovým vrecúškom podporiť udržanie polohy.