Úzkostné poruchy

Pojem “Úzkostné poruchy” popisuje psychické poruchy, pri ktorých v klinických prejavoch dominuje pocit úzkosti. Patria medzi najviac rozšírené psychické ťažkosti. Úzkosť ako taká je prirodzená fyziologická reakcia organizmu na stres, ak je však stres priveľký, alebo trvá príliš dlho, nedokáže sa s ním človek vyrovnávať a úzkosť ho môže trvale, alebo epizodicky sprevádzať celé mesiace, alebo aj roky. Úzkostné stavy sa často vyskytujú ako sprievodné javy iných ochorení. Pretrvávajúci stav úzkosti je psychicky aj fyzicky veľmi vyčerpávajúci, lebo organizmus je neustálom očakávaní ohrozenia. Pri úzkostiach sa často vyskytujú aj poruchy spánku a zaspávania.

Použitie záťažovej deky môže človeka s úzkostnou poruchou upokojiť prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s úzkostnou poruchou pomôcť záťažová deka:

  • pocity strachu, úzkosti, obáv až paniky
  • neustále vnútorné, ale aj telesné napätie a nepokoj
  • ľahká vyrušiteľnosť podnetmi z okolia
  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženiu. Prirodzeným rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>