Poruchy spánku a zaspávania

Poruchy spánku a zaspávania môžu mať veľmi rôznorodé príčiny (stres, psychické, či emočné napätie, úzkosť, depresívne stavy, zdravotné, alebo psychické ťažkosti, vedľajší účinok niektorých liekov a mnohé iné). Produktivita a funkčnosť človeka s poruchou spánku, alebo zaspávania sa stávajú po krátkom pretrvávaní problémov výraznou záťažou. Človek trpiaci poruchami spánku sa cez deň nedokáže sústrediť, nedarí sa mu podávať výkony v práci, či škole, stáva sa ľahko podrážditeľným, frustrovaným, čo narúša jeho sociálne vzťahy. Z dlhodobého hľadiska tento stav so sebou prináša mnohé ďalšie ďalekosiahle zdravotné ťažkosti.

Použitie záťažovej deky môže človeka s poruchou spánku a zaspávania upokojiť prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových mateliálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s poruchou spánku a zaspávania pomôcť záťažová deka:

  • predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok
  • pocit vnútorného nepokoja
  • pocity strachu, úzkosti, obáv až paniky
  • zmeny nálad
  • zvýšený svalový tonus
  • svalová a celková únava (aj po záchvatových stavoch)
  • agresivita

Spôsob využitia a účinku záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženia, reguluje tiež chuť do jedla, pamäť a schopnosť učiť sa. Rozkladom serotonínu sa tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku. Pri zvýšenom svalovom napätí a tiež po záchvatových stavoch, pomáha rovnomerne rozložená záťaž relaxácii svalov, podobne ako pri masáži.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy (napr. zubár), môže ju využiť pri dlhšom cestovaní, kedy nemá možnosť voľného pohybu, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>