Maniodepresívna / bipolárna afektívna porucha

Bipolárna porucha môže byť veľmi náročná a to tak pre pacienta, ako aj pre jeho blízkych. Časté zmeny nálad sú jedným z najvýraznejších prejavov tohto ochorenia. Manická fáza ochorenenia je charakteristická nepokojom, impulzívnosťou, zmätenosťou, ľahkou výbušnosťou a naopak depresívna fáza ochorenia je dominovaná pocitom smútku, únavy a nesústredenosti, pričom ťažkosťami so spánkom sú časté pri oboch fázach. Príčiny bipolárnej poruchy sú často genetické, môžu byť ale spôsobené aj chemickou nerovnováhou v mozgu, alebo vplyvom traumatických udalostí. Psychoterapia učí dotknuté osoby rozpoznať nástup manickej, či depresívnej epizódy, aby si vedeli zabezpečiť potrebnú pomoc a liečbu.

Podporou medikamentóznej liečby a psychoterapie môže byť aj stimulácia dotykom s hĺbkovým tlakom, ktorú poskytujú záťažové pomôcky.

Použitie záťažovej deky môže človeka s bipolárnou poruchou upokojiť v stave mánie a dosýtiť v stave depresie prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s bipolárnou poruchou pomôcť záťažová deka:

  • pocity úzkosti, smútku a vnútornej nepohody
  • poruchy spánku a zaspávania vyskytujúce sa v stave mánie aj depresie (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok)
  • nesústredenosť
  • pociťovanie bolesti (somatizovanie psychického stavu)
  • svalová a celková únava
  • neustále vnútorné, ale aj telesné napätie a nepokoj
  • zmeny nálad
  • neschopnosť udržať pozornosť

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženiu. Prirodzeným rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>