DMO – Detská mozgová obrna

DMO je neprogresívne ochorenie mozgu, ktoré ovplyvňuje najmä pohybové schopnosti jedinca, poškodením vyvíjajúceho sa mozgu. Prejaví sa zväčša v období od ranného detstva do 3. roku života dieťaťa zaostávaním v psychomotorickom vývoji. Medzi možné príčiny DMO patria niektoré infekčné ochorenia matky v tehotenstve, alebo dieťaťa po narodení, poranenia mozgu pri pôrode alebo po narodení, rizikovými faktormi sú predčasné narodenie, narodenie po termíne, ale aj viacpočetné tehotenstvá.

Nakoľko miera poškodenia fyzických a mentálnych schopností môže výrazne variovať, neexistuje štandardizovaný liečebný postup. Niektorí pacienti môžu potrebovať medikáciu na reguláciu kŕčov a svalových spaziem, môžu sa prejaviť aj epileptické záchvaty, iní môžu mať výrazne oslabené svalové napätie tela. Ťažkosti senzorického – zmyslového vnímania sa môžu prejavovať napriek tomu, že dieťa nemá zmyslové postihnutie.  Spektrum možných ťažkostí je pri DMO veľmi široké. Väčšina pacientov potrebuje intenzívnu terapeutickú starostlivosť – fyzioterapiu, činnostnú terapiu a behaviorálnu terapiu, aby sa im zvýšila kvalita života.

 

Použitie záťažovej deky môže človeku s DMO pomôcť so senzorickými ťažkosťami, môže podporiť fyzikálnu terapiu, ale aj zlepšiť ťažkosti so spánkom a to prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s DMO pomôcť záťažová deka:

  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok)
  • nadmerné svalové napätie
  • kŕčovité stavy
  • svalová a celková únava
  • neschopnosť udržať pozornosť

POZOR – pri hypotonickom stave – nedostatočnom svalovom napätí – nie sú záťažové pomôcky odporúčané na pasívne polohovanie, resp. len na krátku dobu a pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Klient nemusí byť schopný prekonať váhu záťažovej pomôcky, ktorá v pasívnom stave pôsobí výrazne ťažšia, než pri aktívnej manipulácii.

 

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženiu. Prirodzeným rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku. Pri zvýšenom svalovom napätí, pomáha rovnomerne rozložená záťaž relaxácii svalov, podobne ako pri masáži.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>