Alzheimerova choroba

Ak Alzheimerova choroba postihne člena rodiny, je to často náročné aj pre jeho najbližších. Ochorenie začína byť náročné, najmä keď sa postihnutí začnú opakovať, keď začnú zabúdať, keď strácajú schopnosť rozoznávať blízke osoby. Tieto zaťažujúce zmeny schopností vplývajú na emočný stav postihnutých, zažívajú stavy zmätenosti a stresu. Postupným progredovaním demencie sa môže stať komplikáciou aj nespavosť a poruchy spánku. Záťažové pomôcky môžu klientom s Alzheimerovou chorobou poskytnúť pocit pohody a bezpečia.

Použitie záťažovej deky môže človeka s Alzheimerovou chorobou upokojiť prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s Alzheimerovou chorobou pomôcť záťažová deka:

  • pocit vnútorného napätia a nepokoja, dezorientácie
  • vyrušiteľnosť podnetmi z okolia, ktoré klient vníma ako ohrozenie
  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok), ktoré sú často sekundárnym prejavom
  • zmeny nálad
  • pocity strachu, úzkosti, obáv až paniky

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženiu.. Prirodzeným rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>