ADHD/ADD

Porucha pozornosti a hyperaktivity/porucha pozornosti

ADHD je neurobehavioralnou poruchou, postihuje teda nervový systém človeka a ovplyvňuje jeho správanie, ktoré je charakteristické impulzivitou a nepozornosťou. Často je diagnostikovaná u detí v prvých rokoch ZŠ, ktoré sú neustále rozptylované všetkým okolo seba, môu mať excesívny rečový prejav, môžu sa ošívať a vrtieť a zaťažovať ich môžu aj časté zmeny nálad.

Použitie záťažovej deky môže človeka s ADHD alebo ADD upokojiť prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s ADHD a ADD pomôcť záťažová deka:

  • pocit neustáleho vnútorného nepokoja
  • výrazná vyrušiteľnosť podnetmi z okolia
  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok)
  • zmeny nálad
  • pocity strachu, úzkosti, obáv až paniky
  • agresivita
  • autoagresivita
  • sebaupokojujúce kývavé pohyby

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženia, reguluje tiež chuť do jedla, pamäť a schopnosť učiť sa. Rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, môže ju využiť pri dlhšom cestovaní, kedy nemá možnosť voľného pohybu, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

<<späť