Ako funguje sluchový tréning BENAUDIRA

“… len počuť nestačí, treba vedieť počúvať….”

Na to, aby sme dobre počuli a boli schopní aktívne (pozorne) počúvať a pracovať s tým, čo počujeme, je potrebné, aby správne a v maximálnej súhre fungovala celá naša sluchová nervová dráha, vrátane viacerých oblastí mozgu. Každé ucho samostatne musí vnímať celé spektrum zvukových frekvencií, niektoré by mali byť vnímané menej (napr. ruchy okolia), iné  zase viacej (napr. frekvencie ľudskej reči). Uši sa musia zladiť aj navzájom, aby sme boli schopní vnímať, odkiaľ zvuky prichádzajú. Toto všetko, musí mať presné načasovanie, inak môžeme vnímať namiesto slova “knedľa”, napr. slovo “kledna”.  Aj v prípade, keď uši samotné nemajú žiaden problém, môže byť sluchové spracovávanie oslabené. Ak dieťa prekonalo opakované zápaly uší, zápaly horných dýchacích ciest, ak trpí alergiami, alebo malo vo veku do 3 rokov nevhodné sluchové podnety, môže byť oslabené práve centrálne sluchové vnímanie a spracovávanie, čo je komplexný proces, ktorý sa neodohráva v uchu, ale v mozgu.

Pri nastavení sluchového tréningu sa vychádza buď z audiometrických meraní počutia, alebo len z anamnézy klienta, vždy v závislosti od schopností klienta spolupracovať pri testovaní.

Nástrojom sluchového tréningu BENAUDIRA  je stimulačná hudba upravená podľa zistených ťažkostí a potrieb klienta: nedostatočne vnímané frekvencie sa posilňujú, nadmerne vnímané frekvencie sa potláčajú. Podporuje sa spolupráca oboch uší, posilňuje sa lateralita dominantného ucha, zohľadňuje sa citlivosť na zvuky, ale aj prípadné pískanie v ušiach – tinitus.

Cieľom sluchovej stimulácie je optimalizácia sluchového vnímania a spracovávania, čo môže viesť k celkovému zlepšeniu počutia a schopnosti aktívneho – pozorného počúvania.

<< naspäť