Čo je to kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia  je neinvazívna manuálna metóda dotykovej terapie.  Pracuje s kraniosakrálnym systémom lebky a krížovej kosti (cranium – lebka, sacrum – krížová kosť), ich hybnosťou a rytmom, v ktorom sa pohybujú pod vplyvom produkcie mozgovo miechovej tekutiny. Táto sa tvorí v pravidelných intervaloch v mozgovom komorovom systéme a prechádza cez miechový kanál až k prvému driekovému stavcu. Kraniosakrálny rytmus je možné dotykom nahmatať kdekoľvek na tele, odlišuje sa od dýchania a rytmu srdca a nazýva sa tiež primárnym dýchaním. Kraniosakrálna terapia pracuje aj s pohybom a prípadnými blokádami na úrovni fascií, membránových štruktúr a telesných tekutín, ktoré prepájajú a vypĺňajú celé ľudské telo a upevňujú jeho tvar.

<< naspäť