Downov syndróm

Downov syndróm nie je choroba, ale zdravotné postihnutie vznikajúce počas ranného vývinu plodu chromozomálnou anomáliou nadpočtu v rámci chromozómu 21, tzv. trizómia 21. Osoby postihnuté Downovým syndrómom prichádzajú v mnohých prípadoch na svet s vrodenými chybami srdca, tráviaceho traktu, či kataraktom oka. V značnej miere prípadov sa vyskytuje aj oslabenie mentálnych funkcií, ortopedické, ale aj imunologické ťažkosti. Miera a závažnosť postihnutia sa od prípadu k prípadu môže výrazne líšiť. Pomerne vysoké je však riziko vzniku sekundárnych prejavov nevhodného správania, tvrdohlavej vzdorovitosti, depresií, ADHD a iných. Učiť sa socializácii a samostatnosti môže byť pre človeka s downovým syndrómom veľmi namáhavé, stresujúce a frustrujúce a to aj napriek podpore jeho blízkych.

Použitie záťažovej deky môže človeku s Downovým syndrómom pomôcť so senzorickými ťažkosťami, môže podporiť fyzikálnu terapiu, ale aj zlepšiť ťažkosti s emočnými výkyvmi a to prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s Downovým syndrómom pomôcť záťažová deka:

  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok)
  • pocity strachu, úzkosti a frustrácie
  • pocit neustáleho vnútorného nepokoja
  • výrazná vyrušiteľnosť podnetmi z okolia
  • svalová a celková únava
  • neschopnosť udržať pozornosť

POZOR – pri hypotonickom stave – nedostatočnom svalovom napätí – nie sú záťažové pomôcky odporúčané na pasívne polohovanie, resp. len na krátku dobu a pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Klient nemusí byť schopný prekonať váhu záťažovej pomôcky, ktorá v pasívnom stave pôsobí výrazne ťažšia, než pri aktívnej manipulácii.

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženiu. Prirodzeným rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku. Rovnomerne rozložená záťaž pomáha relaxácii svalov, podobne ako pri masáži.
Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>