Agresívne prejavy správannia

Má Vaše dieťa agresívne prejavy správania? Malé deti, ale aj teenageri majú často sklony k agresívnemu správaniu pri emocionálnom strese, ktorý môže byť spôsobený významnými zmenami v ich živote, traumatickými skúsenosťami, zdravotným stavom alebo vplyvom hormónov, ktoré sú mimo ich vedomej kontroly. Ako agresivita sa však môže javiť aj snaha o vyhľadávanie proprioceptívnych stimulov. Deti, ktoré hryzú, bijú sa, škrabú, udierajú iných a pod. to môžu nevedome robiť v snahe získať viac proprioceptívnych podnetov, nakoľko tieto pomáhajú aj modulácii iných zmyslových systémov.

Či už sú agresívne prejavy spôsobené okolnosťami, alebo podmienené vývinovo, možné riešenia siahajú od poradenstva a tréningu rodičov, cez psychoterapiu detí samotných, až k medikácii. Existujú však štúdie, ktoré poukazujú na výrazné zlepšenie postojov, ak sa na zníženie agresivity využíva stimulácia dotykom s hĺbkovým tlakom.

Použitie záťažovej deky môže človeka s agresívnymi prejavmi upokojiť prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s agresivitou pomôcť záťažová deka:

  • pocit rastúceho vnútorného napätia a nepokoja
  • výrazná vyrušiteľnosť podnetmi z okolia
  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok), ktoré môžu viesť k predráždenosti a k agresivite
  • zmeny nálad, spôsobené stresom, alebo hormonálne
  • pocity strachu, úzkosti, obáv až paniky
  • autoagresivita – agresivita obrátená voči sebe samému

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženia, čo zmierňuje procesy, ktoré vedú k agresívnym prejavom. Rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku, ktorý umožňuje kvalitnú regeneráciu organizmu a tým aj lepšie zvládanie stresu, vnútorných impulzov a tým aj agresivity.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>