Priebeh sluchového tréningu

Klient stimulačnú hudbu počúva každý deň po dobu 6-12 týždňov, 10-15 minút denne cez slúchadlá vo svojom domácom prostredí. Následne sa urobí kontrolné stretnutie a podľa zistených zmien a zlepšení sa nastaví ďalšia stimulačná hudba. V rámci celého stimulačného programu sa počúva 4-6 CD nosičov.

<< naspäť