Pre koho je určený sluchový tréning BENAUDIRA

Program sluchovej stimulácie môžu absolvovať klienti vo veku od cca 2-3 rokov (v ojedinelých prípadoch aj skôr), horná veková hranica nie je obmedzená, tréning u dospelých a seniorov trvá zväčša dlhšie ako u detí. Je vhodný aj pre klientov s percepčnou poruchou sluchu, alebo jednostranným kochleárnym implantátom.

<< naspäť