Čo je to sluchový tréning

Sluchový tréning BENAUDIRA využíva špecificky upravenú inštrumentálnu hudbu, prispôsobenú individuálnym potrebám klienta podľa výsledkov jeho sluchových testov, na zlepšenie sluchového spracovávania a vnímania. Slúži na stimuláciu centrálneho sluchového spracovávania a fungovania mozgu.  Ide o neinvazívnu metódu, ktorá sa realizuje v domácom prostredí klienta.

<< naspäť