Priebeh kraniosakrálnej terapie

Klient je ošetrovaný na masážnom lôžku, leží na chrbte, je oblečený a telo má vypodložené, prípadne aj zľahka prikryté dekou, tak aby sa cítil príjemne, bezpečne  a čo najviac uvoľnene. Terapeut prikladá svoje ruky na telo klienta v rôznych polohách, vytvára pritom prítlak len 5 g a špecifickými technikami dáva jednotlivým štruktúram jemné podnety, vďaka ktorým sa tieto dokážu prinavrátiť do svojej fyziologicky prirodzenej polohy, či pohybu. Základným pravidlom dotyku je, že: “ menej, je viac”, pri klasickej masáži totiž telo reaguje na tlak protitlakom a mnohé nezdravé procesy sa tým len viacej skryjú a upevnia v ich rezistencii.

Frekvencia a intenzita ošetrení je veľmi individuálna, niekedy môže aj jedno ošetrenie podporiť výraznú zmenu, inokedy je potrebný dlhodobejší kontinuálny proces spolupráce.