Pri čom pomáha kraniosakrálna terapia

Kranisakrálna terapia je vhodná pri ťažkostiach telesných, ale aj psycho-emocionálnych. Efektívne pomáha pri ťažkostiach:

 • spôsobených komplikáciami pri pôrode
 • spôsobených posunom lebečných a tvárových kostí voči sebe, čo má priamy vplyv aj na efektívne fungovanie mozgových štruktúr
 • spôsobených posunom stavcov chrbtice, ktoré úzko súvisia s funkciami nervového systému
 • bolestiach hlavy, chrbtice, svalov, kĺbov
 • s hybným aparátom ľudského tela, držaním tela, pohyblivosťou  jednotlivých častí tela
 • so zmyslovým vnímaním a rôznych poruchách zmyslového vnímania (zrakové funkcie, sluchové funkcie, pískanie v ušiach, vnímanie rovnováhy….a iné)
 • blokmi spôsobenými fyzickými, alebo psychickými zraneniami
 • s rekonvalescenciu po úrazoch a operaciách
 • so stresom, napätím a koncentráciu
 • s imunitou a obranyschopnosť organizmu
 • s dýchacím  ústrojenstvom, alergiami, astmou, dutinami
 • v ústnej dutine, so zubami, hybnosťou sánky
 • s poruchami spánku, chronickou  únavou, depresiách
 • životnú energiu a nastvenie voči sebe a svete