Pre koho je kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia je vhodná pre deti, dospelých klientov, ale aj pre tehotné ženy, seniorov, či hendikepovaných klientov. Je vhodná pri chronických ťažkostiach, ale aj pri akútnych stavoch, alebo v rovine prevencie.