Ako funguje kraniosakrálna terapia

Na klienta sa nahliada v celosti jeho prejavov, len výnimočne sa pozornosť venuje priamo bolestivej, alebo inak problematickej časti tela. Problém, ktorý sa prejaví na kolene, môže mať totiž svoj pôvod napr. na ramene protiľahlej strany tela, alebo na úrovni lebečných kostí.

Nefyziologický pohyb, alebo zamedzený pohyb našich lebečných kostí, alebo membránových štruktúr dokáže vplývať aj na vnútorné procesy v našom tele a to na orgánové, ale aj biochemické. Komplikácie pri pôrode, úrazy, pády, nárazy, či invazívne lekárske zákroky sa tak môžu prejaviť aj v sekundárnych ťažkostiach niekedy aj roky po vzniku ich príčiny a nie nutne na mieste pôvodného poranenia. Nielen fyzické traumy, ale aj silné emočné vplyvy zostávajú v pamäťovej stope nášho tela na úrovni tkanív. Sú situácie, na ktoré keď si spomenieme, tak nám hneď stiahne žalúdok, alebo nám stuhnú mimické svaly. Telo si pamätá dokonca aj to, na čo už mysel pozabudla, alebo čo potlačila do úzadia nášho vedomia. Takto vznikajú psychosomatické ochorenia a v hlbokej podstate má každé ochorenie svoju emočno somatickú časť. Ľudia sú bytosti bio- psycho- sociálne a všetky tieto tri zložky v nich fungujú naraz ako integratívna súčasť. Ak sa jeden aspekt dostane do nerovnováhy, reagujú ostatné aspekty v  snahe opäť nastoliť harmonizáciu. Základným princípom fungovania všetkých živých organizmov je snaha o zdravie a harmóniu. Tento princíp je zakorenený hlboko v nás, mimo nášho vedomia a všetko čo sa s našim telom deje, je úsilím o znovunastolenie zdravia a harmónie. Z tohto pohľadu sú aj choroby vo svojej podstate snahou organizmu o znovunastolenie zdravia. Niekedy sú varovným signálom, že sa dlhodobo niečo deje nesprávne, inokedy sú poistkami, ktoré sa vyhodia, aby ostatok systému dokázal ustáť nápor a záťaž. Niekedy počúvneme a zmeníme stereotypy, ktoré nás dlhodobo zaťažujú, inokedy sa len s ťažkosťou púšťame našich barličiek, ktoré nám v hlbokej podstate stoja v ceste.

Kraniosakrálna terapia je nástrojom hlbokej relaxácie a uvoľnenia. Prostredníctvom terapeuta sa siluje sa byť zdrojom a podporou pre organizmus, v ktorom aktivuje samoozdravné mechanizmy.