Komplexná trauma

Komplexná trauma popisuje stav opakovaného vystavenia nadmernému stresu (v rovine násilia, či ohrozenia seba, či blízkej osoby) v detskom veku, ktorý organizmus a psychika dieťaťa nie sú schopné spracovať a reakcie na ne neskôr pretrvávajú v správaní a fungovaní jedinca aj v dospelom veku ako smútok, depresia, disociatívne prejavy, zmenené sebavnímanie a iné. Dôsledky komplexnej rannej traumy sa môžu prejaviť aj s výrazným časovým odstupom od traumatizujúcich udalostí. Prejavy môžu mať podobu emočného stresu a napätia, úzkostí, nespavosti spôsobovanej nočnými desmi a nárazovými spomienkami na truamatizujúce udalosti. Záťažová deka môže pomôcť s reguláciou zmeny nálady a so zlepšením kvality spánku, môže zvýšiť pocit pohodlia a bezpečia, tým že evokuje pocit pevného objatia. Stimulácia dotykom s hĺbkovým tlakom zmierňuje výskyt nepríjemných spomienok a skučujúcich myšlienok a napomáha tiež uvoľneniu svalového napätia.

Použitie záťažovej deky môže človeku s komplexnou traumou pomôcť so zvládaním vnútorného napätia, dysregulácie, úzkosti, či s poruchami spánku a to prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s komplexnou traumou pomôcť záťažová deka:

  • neustále vnútorné, ale aj telesné napätie a nepokoj
  • pocity strachu, úzkosti a prázdnoty
  • emočná dysregulácia
  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok)
  • náhle a silné zmeny nálad

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženiu. Prirodzeným rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku. Pri zvýšenom svalovom napätí, pomáha rovnomerne rozložená záťaž relaxácii svalov, podobne ako pri masáži.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>