FAS/FASD – Fetálny Alkoholový Syndróm

Fetálny alkoholový syndróm vzniká poškodením centrálneho nervového systému vplyvom alkoholu, ktorý matka skonzumuje počas tehotenstva. Neexistuje bezpečné množstvoalkoholu, ktorý by vyvíjajúcemu sa dieťaťu neuškodil, preto je jedinou bezpečnou a zaručenou prevenciou abstinencia. Alkoholom spôsobené poruchy sa prejavujú najmä v kognitívnych, senzorických a funkčných poruchách. Deti, ktoré sa narodia s touto poruchou, majú ťažkosti najmä s pamäťou, pozornosťou, úsudkom a s učením. Úzkostné a často až depresívne stavy, môžu u týchto kleintov viesť k zhoršeniu spánku a zaspávania. Prejavy FAS/FASD patria medzi tzv. skryté poruchy, kedy na jedincovi navonok takmer nevidno, že má závažný problém, aktivity bežného života však pre neho a jeho okolie môžu byť nesmierne náročné, až nezvládnuteľné. Pri neriešní menovaných primárnych problémov a pri neprisôsobení okolia a očakávaní kladených na klientov s FAS/FASD, sa môžu veľmi ľahko vyvinúť sekundárne prejavy tejto poruchy v podobe porúch správania, psychiatrických prejavov a mnohé iné. Včasná diagnostika, vzdelávanie rodičov a terapie pre deti, sú pre týchto klientov preto nesmierne dôležité.

Záťažová deka môže klientovi s poruchou z fetálneho alkoholového spektra pomôcť k lepšej sebaregulácii, čo je často výrazným problémom u týchto klientov. Keďže FAS/FASD v značnej miere oslabuje zmyslové vnímanie a spracovávanie, narúša sa vnímanie vlastného tela. Záťažová deka môže pomôcť s posilnením spätnej väzby stimuláciou dotykom s hĺbkovým tlakom.

Záťažové deky sú robené na mieru podľa výšky a váhy klienta, s ohľadom na taktilné a senzorické potreby a s vlastným výberom druhu a motívu materiálu. Vhodne nadimenzovaná a rovnomerne rozložená záťaž pomáha upokojiť mysel aj telo.

Použitie záťažovej deky môže človeku s fetálnym alkoholovým syndrómom pomôcť so senzorickými ťažkosťami, môže podporiť fyzikálnu terapiu, ale aj zlepšiť ťažkosti so spánkom a to prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových materiálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s fetálnym alkoholovým syndrómom pomôcť záťažová deka:

  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok)
  • pocity strachu, úzkosti a frustrácie
  • nadmerné svalové napätie
  • svalová a celková únava
  • stavy dysregulácie emócií a vnútorného napätia
  • neschopnosť udržať pozornosť

Spôsob využitia a účinky záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženiu. Prirodzeným rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku. Pri zvýšenom svalovom napätí, pomáha rovnomerne rozložená záťaž relaxácii svalov, podobne ako pri masáži. Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>