Domčeky

Všetko, čo v domčekoch nájdete, je Vám k dispozícii. Ak niečo miniete úplne, prosíme nahraďte to, aby tí hostia, čo prídu po Vás, tiež mali pri príchode všetko po ruke.
K dispozícii je aj padlboard s príslušenstvom, prosíme o zodpovedne zaobchádzanie a dohľad nad deťmi, aby sa nezranili.
Pomôcky a zábavky do mora prosím po použití /pred odložení, opláchnite sladkou vodou.
V domčekoch a na terasách nenechávajte voľne položené jedlo, mravčeky sú tu mimoriadne rýchle a šikovné.
Na noc z terás odložte veci, ktoré by mohol odfuknut vietor a dážď, ktoré zvyknú prísť nečakane práve nad ránom. Mäkké časti z terasoveho sedenia na noc prosím odložte na box, najme ak predpoveď počasia hlási dážď.
Padlboard je veľká nespratná vec, preto ho uskladňujeme pri hoteli blízko pláže, dostanete ho na požiadanie na recepcii. Na noc ho odkladajte do chodby k hotelu. Dbajte prosím na bezpečnosť a dajte pozor, nech sa nestratia komponenty ako kajaková sedačka a vymenitelné pádla.
Heslo na wifi: Lastura2020

->späť